Завдання пункту

  • Організація та забезпечення освітнього процесу в м. Рубіжне та ведення відповідної навчальної документації.
  • Надання необхідної інформації та підготовка звітних документів і довідок для Університету.
  • Інформаційно-довідкове обслуговування здобувачів вищої освіти з питань навчання.
  • Забезпечення прозорості та доступності інформації про освітній процес і Університеті.
  • Інформаційно-консультаційна допомога здобувачам вищої освіти Рубіжанської об’єднаної територіальної громади з питань організації навчального процесу в Університеті, роботи в системі дистанційної освіти на базі платформи Moodle.
  • Надання психологічно-адаптаційної допомоги здобувачам вищої освіти Рубіжанської об’єднаної територіальної громади до умов навчання у вищій школі та у встановлені комунікації з деканатами факультетів, кафедрами, викладачами Університету.
  • Забезпечення прозорості та доступності інформації в Рубіжанській об’єднано територіальній громаді щодо освітнього процесу в Університеті.
  • Заохочення та формування позитивного відношення молоді Рубіжанської об’єднаної територіальної громади до здобуття вищої освіти в Університеті.
  • Залучення абітурієнтів для здобуття вищої освіти в Університеті.

Наше розташування:

ауд. № 219, вул. Володимирська 31,
м. Рубіжне, Луганська обл. Україна